Pensjonistnytt.

Fra tid til annet får jeg mulighet til å lese “Pensjonistnytt”, utgitt av pensjonister ved Frogn seniorsenter.

I nummer nr.3/2015 var det både interessant og spennende  å lese Karl Garders tanker om leveforholdene før og nå. Hans beskrivelse av de små runde “knuppene” som skosparere ble et tydelig bilde på den velstandsutvikling jeg selv har vært en del av og tar som en selvfølge.

Sterke og modige kvinneskikkelser hadde vi flere av, og Solveig Krogsrud deler historien om Sylvia Salvesen, mens Silje Husemoen forteller om Frognsamfunnet siste og største kvinnelige industriarbeidsplass, Ilni damekonfeksjon, eller “kåpefabrikken” som den vel også ble kalt. Hilde Degerud Jahr skriver levende og engasjert om lokalhistorien fra Digerud.

Hver utgivelse av Pensjonistnytt er som en liten lokal historiebok, med fortellinger, betraktninger og anekdoter fra vår nære og litt fjernere fortid.  Her beskrives dagliglivet som ikke alltid får plass når den STORE historien skal skrives. Dette faktum ga meg tanker om betydningen av å ta vare på og samle all kunnskapen i en egen utgivelse. Så vidt jeg forstår har pensjonistnytt eksistert i 35 år, så her er det nok stoff å ta av.

En slik samlet utgivelse vil bevare de lokale historiene for fremtidige generasjoner, kanskje med Follo museum som drivkraft?

La meg til sist rette en hjertelig takk til kunnskapsrike og driftige pensjonister som bruker tid og krefter på denne lille “gullgruven” av en historieforteller. På ulike måter og med ulike innfallsvinkler beskriver dere lokalsamfunnet slik det var i “gamle dager”.

Det er kunnskap som er nyttig for flere en pensjonister.

Bente Bjerknes

Frogn KrF