Sier ja til flere flyktninger.

Artikkel lånt av Amtas Marte Marie Frisell;

Nesodden og Frogn kommune bedt om de kan bidra med økt bosetting i 2016. Behovet for bosetting av flyktninger i norske kommuner har økt med nesten 30 prosent for 2016.

Spesielt stor er økningen i antall enslige mindreårige som må bosettes i 2016, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Både Frogn og Nesodden kommune har fått henvendelse fra IMDI om de kan bosette henholdsvis 12 og 17 enslige mindreårige flyktninger i 2016.

Dette kommer i tillegg til de 23 flyktningene Frogn tidligere har vedtatt å bosette i 2016.

I siste kommunestyre i Frogn gikk flertallet av politikerne for rådmannens innstilling, og sa ja til å bosette ytterligere 12 flyktninger det kommende året. Kun FrP stemte mot.

«Finnes ikke fremmede»

– Jeg syns det er riktig at Frogn svarer ja på utfordringen fra myndighetene, og med tanke på den situasjonen krisesituasjonen vi har i verden er det også veldig viktig, sier Frogn KrFs Bente Bjerknes.

Nylig skrev hun et innlegg i kirkenytt med tittelen «Det finnes ingen fremmede, bare venner vi ikke kjenner».

Der skriver hun blant annet om da hun arbeidet med flyktninger under Kosovokrisen i 2000. «Arbeidet ga meg en unik innsikt i det å være flyktning, menneske og medmenneske. Hvordan det var å bli fratatt alt, oppleve krig og borgerkrig, mord, overgrep, fattigdom, sult – ja lytte til hvordan det var å være uten håp for framtiden. Jeg lyttet til historier preget av så mye vold og råskap at jeg nesten ikke kunne tro det jeg hørte».

For rådmannen i Frogn er det for tidlig å si noe konkret om hvordan de vil jobbe i forhold til vedtaket framover.

– Vi vet ennå ikke hvem som kommer, hvor gamle de er, hvilken nasjonalitet de har… Vi må tilpasse arbeidet etter behovene deres, sier rådmannen i Frogn, Harald K. Hermansen.

Kommunene får tilskudd for å ta imot ekstra mindreårige asylsøkerne. Frogn vil få totalt 5,7 millioner kroner for 12 enslige mindreårige, og Hermansen kalkulerer at dette vil dekke alle merkostnader.

– Vi legger til grunn at dette ikke vil påvirke kommunens økonomi, men vi må se hvem som kommer, og ta ansvar for dem og deres behov, sier han.

I saksutredningen skriver rådmannen at det «vil være nødvendig å styrke enheten for barn, unge og familier med én stilling», og «styrke barnevernstjenesten med en halv stilling».

– For å gi god oppfølging, må vi ha god bemanning, påpeker Hermansen.

I saksutredningen skriver han også at «det vil være nødvendig å styrke skolen med to lærerstillinger for å kunne gi et godt faglig tilbud til denne gruppen».

Nesodden-politikerne vil behandle saken etter jul. Alt tyder på at de vil gå samme vei som Frogn.

– Kommunestyret sa i mai at Nesodden skal prøve å bosette det antallet vi blir bedt om. Nå har vi fått en konkret forespørsel om å bosette totalt 35 flyktninger i 2016. Dette er ikke uventet, men at 17 av disse skal være enslige, mindreårige flyktninger, er nytt. Det er en stor utfordring, som vi må utrede hvordan vi skal løse. Vi må forutsette fullfinansiering fra staten når rådmannen nå skal lage saksutredning til kommunestyret etter nyttår, sier rådmannen, Geir Grimstad, og legger til:

– Men med tanke på signalene fra kommunestyret i mai, vil rådmannen strekke seg langt for å imøtekomme anmodningen fra IMDI.