Jeg husket feil – det beklager jeg!

Som gruppelederne i H og Ap har påpekt, er det formannskapets innstilling til budsjett og handlingsprogram som skal ligge ute til offentlig høring i 14. dager, ikke partienes endringsforslag. Dette ble jeg gjort kjent med i pausen under siste kommunestyremøte før jul.

Jeg beklager at jeg ikke allerede da tok ordet og beklaget at jeg tok feil – jeg gjør det nå.

Det jeg ikke beklager er KrFs påpekning av selve budsjettprosessen. Slik er det formulert i vår protokolltilførsel i samme møte:

«Flertallet i kommunestyret har, uten reell og åpen dialog med partiene som ikke er en del av den politiske avtalen mellom Ap. og H, besluttet det handlingsprogrammet som i dag blir vedtatt. Det er de i sin fulle rett til.

Vi er overrasket over at de to partiene, som fremstod som hovedmotstandere i valgkampen, så raskt kommer til full enighet og vi mener dette er en uklok strategi med tanke på videre samarbeid og bredt forankrede politiske prosesser. »

KrF (og de andre opposisjonspartiene) er små sammenlignet  med H. Og Ap. Allikevel hender det at vi har innspill det er verdt å lytte til.

Med ønske om en fredfylt jul og et godt nytt år!

Bente Bjerknes,

Frogn KrF