Se hverandre- kast maska!

Verdensdagen for psykisk helse ble etablert i 1992, da World Federation for Mental Health (WFMH) lanserte 10. oktober som en dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Siden 2003 har Mental helse koordinert Verdensdagen for psykisk helse i Norge.

I Frogn har flere kommunale aktører slått seg sammen med mental Helse for en bred markering.

Vi ER mange som sliter med psykiske helseutfordringer. Undersøkelser viser at omtrent 20 % av barn og unge har ulike psykiske problemer. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av oss vil oppleve psykiske problemer i løpet av livet, og psykiske helseplager er en av de viktigste grunnene for sykemeldinger og arbeidsuførhet.

I år oppfordres vi til å se hverandre, og å kaste maska- en modig oppfordring som utfordrer oss på ulike måter.

Vi utfordres til, i større grad, å dele med hverandre,- ikke bare solskinnshistoriene, men også det som oppleves vanskelig og krevende. De aller fleste har nok kjent på følelsen av «ikke å være god nok». Opplevelse av ikke å strekke til i kombinasjon med ytre press kan bidra til å skape psykisk sykdom. Blir vi gående med tankene for oss selv kan de vokse seg store og uhåndterlige. Deler vi tankene med noen, hjelper det. Ofte vil den man deler med ha opplevd noe av det samme. Det er godt ikke å være alene med vanskelige tanker. Det er en viktig grunn til å kaste maska.

Mange har stått frem i ulike media den siste tiden og fortalt om psykiske lidelser som bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, selvskading og depresjoner. Det er modig!

Den som skal lytte eller ta imot stilles overfor en annen type utfordring. Det handler om å være til stede og ta seg tid.

Jeg gjør meg selv sårbar når jeg kaster maska. Derfor er det så viktig at den jeg deler med tar seg tid til å lytte. Ikke så sjeldent hører jeg om mennesker som har tatt mot til seg og delt vanskelige tanker, men som har blitt oversett eller rett og slett avfeid. Kanskje er det på grunn av usikkerhet og følelsen av hjelpeløshet. Mange prøver også å foreslå en rekke løsninger, selv om det eneste de er bedt om er å lytte. Når mennesker opplever dette kan vondt bli til verre. Den som åpnet seg blir sittende igjen med nok en erfaring om ikke å bli tatt på alvor, og dermed følelsen av å bli avvist.

Det er ingen tvil om at det er viktig å oppfordre hverandre til å kaste maska. Men det kan være klokt å tenke igjennom hvem man vil snakke med.

Og når du møter et menneske som kaster maska,- lytt og vær til stede. Du er priviligert fordi den andre valgte akkurat deg som samtalepartner og fortrolig.