Skaubygda på kartet!

Frogn KrF vil fortsatt bidra til å sette Nordre Frogn og Skaubygda på kartet.
Vårt viktigste bidrag har vært fokuset på utarbeidelse av en kommunedelplan for Nordre Frogn. Kommunedelplanen legges ut til offentlig høring i november 2015 etter at kommunens administrasjon har nedlagt et omfattende arbeid.
KrF ønsker utvikling på Dal og i Skaubygda. Vi tror at mange setter pris på kvalitetene i Skaubygda- skauen, stranda, kyststien, naboskapet, idrettslaget, foreningslivet og skolefellesskapet. Disse kvalitetene vil vi dele med flere.
Konvertering fra hytte til bolig er relevant for mange i denne delen av bygda. Frogn. KrF har tatt opp problemstilling ved flere anledninger, og vil fortsette å arbeide for en forenkling av regelverket. (TEK 19)
Vi ønsker oss flere gang og sykkelveier, og mere lys på mørke og smale veier. Vi er glade for at sykkelveien fra Dalsbakken til Glenneveiskillet snart er ferdigstilt. At ordføreren gir rådmannen i oppdrag å legge til rette for fartsreduserende tiltak på Breviksletta er gledelig. Vi håper det skjer raskt!
Bussforbindelsene fra Dal/ Nordre Frogn mot Vinterbro og Drøbak er blitt bedre. Vi tror at KrFs innspill til fylkesvaraordfører Lars Salvesen har bidratt til det.
Det er en stor utfordring å realisere ny fylkesvei (FV) 156. FV 156 er eneste innfarts-åre til Nordre Frogn og Nesodden. Vi har ikke tall på de gangene vi har stått i kø opp Bunnebakkene på vinterstid pga. biler som har kjørt seg fast. KrF vil arbeide for at FV 156 prioriteres, gjerne i samarbeid med Nesodden. Fordi det er en fylkeskommunal vei kreves det er samarbeid med fylkeskommunen. Det vil KrF bidra til.

Bente Bjerknes, Frogn KrF