Frogn KrF følger opp!

Amtas leder, 7. sept. 2015. 

Under debatten på Frogn vgs. tok KrF til orde for å gjennomføre Lions program «Det er ditt valg» i Frogn skolen. Vi har nå vært i kontakt med Lions, både på Nesodden og i Frogn. Lions på Nesodden kan fortelle om svært gode tilbakemeldinger på «Det er ditt valg», et opplegg som innebærer en helhetlig tilnærming til ulike temaer, bla. selvbilde, rus og mobbing og som strekker seg fra 1- 10 klasse. I Frogn har Lions kontaktet alle skolene med tilbud om gjennomføring av «Det er ditt valg» – uten kostnader for skolen.

Vi håper Frognskolene takker ja til et meget godt faglig, pedagogisk tilbud som også inkluderer foreldre og lærere på en god måte.

Frogn KrF ønsker å lytte til og bli kjent med de utfordringene unge voksne opplever. Derfor har vi kontaktet rektor og elevrådsleder ved Frogn vgs. Dette for å finne en arena hvor vi som politikere kan lytte til og bli kjent med elevene og de utfordringene de står i.

 Frogn KrF har også tidligere besøkt Frogn vgs. og hatt nyttige samtaler med rektor, miljøarbeider og helsesøster. Dette besøket resulterte blant annet i at KrFs varaordfører Lars Salvesen foreslo og fikk gjennomslag for å etablere et forsøksprosjekt med skolepsykolog ved videregående skole.

Bente Bjerknes,

Frogn KrF