Frogmarka Venners Turmarsj – og søndagsfri

Frogmarkas Venners Turmarsj – og søndagsfri

Frogn KrF har hatt lyttemøte med ressurspersoner i Frognmarkas Venner. Vi har visst en del om organisasjonen før, men nå har vi virkelig bakgrunn for å forstå for en fantastisk ressurs den er for oss som bor i Frogn ! Deres betydning må være underkommunisert. Søndag arrangeres Frogn på langs. Et flott familietiltak, med lav terskel.

Regjeringen bestående av Høyre, FrP med støtte fra Venstre vil åpne for all type handel på søndager. Et flertall i Frogn kommunestyre bestående av de samme partier vedtok det samme. Da blir spørsmålet : Hvor mange familier kan delta sammen i et søndagsarrangement som dette når Høyre, Venstre og FrP har bestemt at rundt 250.000 ansatte, mødre og fedre, skal tvinges til å jobbe på søndagen ? Hva svarer Høyre, Venstre og FrP i Frogn på denne høyst relevante problemstillingen når det også gjelder de mange lokale idretts og kulturarrangement som foregår på søndager ?

Frogn KrF vil at så mange som mulig fremdeles skal ha fri på søndager ! Det vil også de fleste andre.

Frogn KrF

Sigbjørn Kvistad