Vi er søndagsoptimister i Frogn KrF !

Sigbjørn Kvistad 21.04.2009Selv om både Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og et flertall fra Venstre i Frogn ikke stemte for KrFs forslag om å ikke tillate søndagsfrie butikker utover de som kan ha åpent i dag, tror vi at regjeringen og stortingsflertallet nå etter at høringsfristen er ute, sammen med den enorme folkelige og organisatoriske motstanden, legger saken om søndagsåpne butikker død.

Vi er optimister på vegne av de mellom 245.000 – 367.000 butikkansatte, vektere, vedlikeholdsarbeidere, renholdere, sjåfører og lagerarbeidere, frisører o.s.v. og for familiene deres, som for de flestes vedkommende mister den ene dagen i uka der alle kan være sammen.

Vi tror at alle, både vi som kunder og forbrukere, samt ansatte, trenger et pustehull i en ellers travel hverdag, der fellesskapet er noe annet enn shopping.

Det er behov for at enkelte jobber på søndager. Men de fleste skjønner at det er stor forskjell på  kommersiell søndagshandel, og for å bemanne f.ekspl. akuttmottak ved sykehus, og å slukke branner.

Et enkelt regnestykke sier at vi har ikke mere penger å handle for om det blir søndagsåpent. Vi trenger heller ikke mer mat eller andre ting enn vi gjør i dag. Butikkene får ekstra høye kostnader med en ekstra dag, men inntektene blir omtrent det samme. Lønnsomheten blir dårligere, og arbeidstakerne får dårligere arbeidsforhold. Familiene må savne en far eller mor, eller begge, på denne ene dagen de nå har sammen. Søndagen blir ikke lenger dagen uten mas og kjas. For mange det viktigste hvilepunktet i uka.

For frivilligheten, som har så enormt stor betydning, og som vi er så stolte over også i Frogn, er søndagen en dag da flertallet kan stille opp, og gjennomføre arrangementer. Det er vel heller ikke overraskende at f.ekspl. kirkene er mere opptatt av de ti bud og helligdagsfreden, enn at butikkbransjen skal måtte tvinges til å holde åpent også på søndager.

Det er frivillig om en vil åpne sine butikker, sies det.

Her er det Bisletteffekten kommer inn. Bisletteffekten handler om at de første som reiser seg på tribunen, ser bedre. Når førstemann reiser seg, vil andre som ser dårligere, også tvinges til å reise seg. Til slutt, når alle har reist seg kommer alle dårligere ut enn da alle satt. Ingen ser bedre, men noen har tvunget alle til å stå.

Vi klarer oss godt uten søndagsåpne butikker i Frogn !!

Sigbjørn Kvistad

Frogn KrF