Det var en gang…

Noen som bodde litt for seg selv, inne i en stor skog. De var ikke så mange, omtrent 100 sjeler vil jeg tro, som ønsket å fikse litt på hyttene sine slik at de kunne bo der året rundt. Mange gjorde jo det allerede. Men de ville gjerne ha alt i orden, så de vurderte å sende inn en søknad om å konvertere boligene sine, – fra hytte til bolig.

For å spare tid og penger etablerte de et vel, Slottet vel, og felles søknad om omregulering ble sendt inn. Engasjementet var stort, innsatsviljen likeså. Men, det var mange regler som måtte følges. En av dem var å bygge en felles lekeplass for barna.

Ja, ja,- tenkte de som bodde der. «Litt rart er det jo, for vi bor midt i en stor lekeplass, med skog og fjell og luft og trær rett utenfor døra». Kanskje de bestemmelsene egentlig er ment for de som bor i byer? Men de satte i gang, og bestemte seg til å gjøre bygging av lekeplassen til et samlende og positivt prosjekt. Her trengtes det dugnadsarbeidere og mye helge og kveldsarbeid, og det trengtes både profesjonelle og frivillige aktører.

Området som var avsatt til lekeplass var et vasstrukkent jorde som måtte graves opp og dreneres først. Heldigvis hadde det lille Vellet egne håndverkere som stilte opp på dugnad. De gravde, støpte og snekret. Litt flaks hadde de også da de fikk overta lekehus og sklie fra den nedlagte barneparken på Dal. Og store og små Slottet-beboere gravde og plantet, laget grill og satt sammen fotballmål og basketball-kurv.

I dag står lekeplassen der som en hyggelig samlingsplass i «hjertet av Slottet», med det klingende navnet «Slottsplassen». Egen vimpel har de også. Det beste av alt er at hele prosjektet har bidratt til å knytte nye vennskap, og mange har blitt bedre kjent med hverandre. Mere samhold har det skapt, og duften av vafler og grill har dekket Slottsplassen mange ganger i løpet av sommeren.

Så får vi håpe at også konverteringen fra hytte til bolig skyter fart. Frogn KrF vil fortsatt følge opp saken og arbeide for en forenkling av reglene, både sentralt og lokalt.

Aller mest vil vi gratulerer Slottet Vel for godt gjennomført arbeid, for samhold og fellesskap, langt der inne i skogen.

Bente Bjerknes

Frogn KrF