Brev til; Fungerende rådmann Wenche Korpberget

For en drøy uke siden kjørte jeg Garderveien i Nordre Frogn​. Jeg tok av ved sandsiloen på FV156 mot Fagerstrand.

​Det ble en humpete og vinglete kjøretur. ​Veien har betydelig slitasje og det er flere til dels store asfalthull.
 asfalthull  2
Veien benyttes av alle som bor på Slottet og områdene rundt​. Den benyttes også som gjennomgangsvei til Fagerstrand,
hvor beboere i Nordre Frogn henter ​pakke​post. ​(post i butikk)​
Jeg vil be rådmannen om snarest mulig å ​utføre nødvendig veivedlikehold på Garderveien, ​i motsatt fall kan veien,
slik den nå fremstår, føre til skade på kjøretøy. Jeg legger ved et par bilder som illustrasjon.
Med vennlig hilsen
Bente Bjerknes​,
Frogn KrF​
Allerede fredag 10.juli ser vi svar på Amta.no; – Vi har vært på befaring og identifisert de områder der er det mest behov for tiltak. Vi planlegger oppstart i løpet av neste uke, skriver enhetsleder for miljø, idrett og kommunalteknikk, Obed-Otto Sacht, i et svar til Bjerknes.
Garderveien er en vei som ligger i kommunens rehabiliteringsplan. Dette er en vei som krever betydelig rehabilitering og oppgradering på grunn av dårlig bæreevne. Som resultat vil det være behov for en betydelig investering i rehabilitering.

I forbindelse med rullering av handlingsprogram for 2016-2018 vil kommunen foreslå investeringstiltak på kommunale veier.

– Der er Garderveien er høyt prioritert. Inntil videre vil vi gjennomføre midlertidig tiltak som lapping av hull for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet, skriver Sacht.

Administrasjonen har ikke noe imot meldinger av typen Bjerknes sendte inn, ifølge Sacht.

– Vi ønsker fortsatt å få slike meldinger da de bidrar til den fortløpende effektiviseringen av kommunens drift, sier han.