Frogn KrF vil lytte og ta folk på alvor!

Frogn KrF har gjennom flere år invitert seg selv til «lyttemøter» med ulike lag, foreninger og organisasjoner. Dette har vi gjort fordi vi ønsker å være i dialog med og bli kjent med innbyggerne i vår kommune.

Lyttemøter er også en erkjennelse av at vi som politikere ikke alltid «vet best», og at det er helt nødvendig for oss å innhente kunnskap og erfaringer fra de som har skoene på. Ofte ser virkeligheten annerledes ut en det vi trodde.

Vi har lært masse og vi har møtt et brennende engasjement hos alle vi har besøkt, fra Gutta i snekkerbua til Frogn Næringsråd, DFI, Frivilligsentralen, Frogn kirkelige fellesråd, Amta og Drøbak Kunstnerforum. Enda har vi ikke rukket å besøke alle de vi ønsker, for listen er lang, men vi kommer- dersom noen har tid og mulighet til å ta oss imot.

Vårt oppdrag som politikere er å lytte og ta folk på alvor, samtidig som vi må se de store linjene og gjøre vanskelige vurderinger og prioriteringer. Når budsjettet er stramt er det ekstra krevende. Lyttemøtene, og alt vi har lært der, har gitt oss verdifulle bidrag slik at vi kan gjøre best mulige valg.

En ting er tindrende klart for oss etter alle lyttemøtene. Uten frivillig engasjement i alt fra kor, korps, kunst, kultur, sport, kirke og næring vil ikke Frogn samfunnet være det samme. Idealismen og engasjementet gjør noe med oss som samfunn- Vi lever, leker, ler, mestrer, svetter, fortviler – ja føler oss som hele mennesker som knyttes sammen i et fellesskap.

Dette fellesskapet, med frivilligheten som kjerne, ønsker Frogn KrF å ta vare på og hegne om. Derfor ønsker vi at lag og foreninger fortsatt skal få gratis kommunale lokaler. Derfor ønsker vi å styrke frivilligsentralen med enda flere aktiviteter, særlig til eldre og derfor ønsker vi å bidra med økonomisk støtte til Frogn Kulturråd.

Derfor ønsker vi fortsatt å lytte og lære og å delta, som tilhører eller aktør, i de mange og ulike aktivitetene i Frogn.

Bente Bjerknes

Frogn KrF