Bente er i riktig parti!

Amta har både i sin leder og redaksjonelt 10. juli interessante situasjonsbeskrivelser og spådommer for fordeling av toppvervene i Frogn og Nesodden kommune etter høstens valg. En av konklusjonene er at om det hadde vært direkte valg av ordfører i Frogn ville Bente blitt ordfører. Videre sier de at mange hadde sett henne både som ordfører og varaordfører. Det har de helt rett i.

Bente kan med sin lange politiske erfaring, sitt store hjerte, med sin sindighet, grundighet, teft, dømmekraft og omsorg, absolutt bli både en glimrende ordfører og varaordfører i Frogn.

Fortjent ros deles ut i Amta til Bente Bjerknes på grunn av hennes personlige egenskaper, noe jeg slutter meg helhjertet til. Bente har et stort og glødende hjerte for mangt og mye. For skaperverket og miljøet, og ikke minst for dem ”som det trenger mest ”. Bente har som grunnlag et trygt og velbegrunnet ståsted i partiet KrF.

KrF som hun representerer i formannskap og kommunestyre, er etter min mening det fremste verdipartiet i Norge. Hovedoverskrift for programmet ved kommende kommunevalgvalg i Frogn er; MENNESKEVERD, FELLESSKAP OG GENERASJONSANSVAR.

Menneskeverd er det overordnede prinsipp i kristendemokratisk ideologi, og for KrF at hvert enkelt menneske har sin uendelige verdi, og sine ukrenkelige retter fra unnfangelse til naturlig død. Dette er det hun overordnet står for, sammen med likeverd og like rettigheter.

Dette er hennes ståsted og forankring i all utøvelse av praktisk politikk i Frogn kommune. Likeverd i praksis, består i at Frogn kommunes innbyggere, skal bli ivaretatt og gitt like muligheter enten en for eksempel bor i Drøbak sentrum eller i Nordre Frogn. Enten en er rik, eller har økonomiske problem. Enten en driver næringsvirksomhet eller er arbeidstaker. Enten en er syk eller frisk. Enten en er barn, ungdom eller voksen. Alle har samme verdi, og er unike.

Det Bente og Frogn KrF står for, vil jeg tro deles av svært mange i Frogn. Les Frogn KrFs program på www.frognkrf.no, kanskje er du mer enig enn du tror. Dersom tilstrekkelig mange bruker KrFs valgliste ved valget til høsten, vil Bente absolutt være aktuell i topposisjonene, enten som ordfører eller varaordfører.

Merethe Solberg

Frogn Krf