VI VIL NÆRINGSUTVIKLING OG VERDISKAPNING !

+

Næringsutvikling handler om fremtiden. Livskraftige trivelige lokalsamfunn skapes i et nært fellesskap mellom næringsliv og kommune, gjennom økt verdiskapning og innovasjon. Slik også i Frogn.

Kultur og opplevelsesnæringer er blant de raskest voksende både i Norge og Europa. I Frogn er det flere, men det bør ligge til rette for utvidelser og nyetableringer gjennom kreativitet og ytterligere entreprenørskap.

Frogn Næringsråds undersøkelse viser at Drøbak/ Frogn har en posisjon i markedet som et kjent sted, noe som er « gull verdt «. Målet er å skille seg fra konkurrentene og oppnå et unikt omdømme, og dermed skape forventninger som gjør at reisende av alle slag velger seg Drøbak/ Frogn, og dermed også styrker eksisterende og fremtidig næringsliv.

Kommunen skal ikke, og kan ikke drive næringsvirksomhet, men bistå gjennom samhandling for å skape synergieffekter. Målet er å skape levedyktige virksomheter, mangfold i næringslivet og økt verdiskaping.

I Frogn KrF tror vi det er mere å hente av synergieffekter mellom kommune og næring for å videreutvikle Frognsamfunnet.
Vi mener bl.a. at det må etableres en kommunal funksjon som har nærings og destinasjonsutvikling som hovedoppgave. Som spesielt tar vare på, og legger til rette for kultur og kreative næringer innenfor for eksempel musikk, film, foto, design, reklame, kunstnerisk virksomhet og for fremtidens digitale media .
En kommunal funksjon som på alle områder legger til rette og bistår for å være/ bli grunder i Frogn. En funksjon som kan gi gratis råd og rettledning, tilbud om kurs og oppfølging, råd om finansiering og hjelp i en søkeprosess, samt bistå i nettverksbygging.

Frogn er en stor landbrukskommune. Kommunen har etter vår mening dermed et spesielt samfunnsansvar for å kople landbruk med bl.a. kulturinstitusjoner for å knytte disse tettere sammen, og skape felles opplevelser. Landbruket har og i andre sammenhenger behov for næringsutvikling for å skape høy bærekraft. Kommunal funksjon, slik Frogn KrF foreslår, vil være et godt virkemiddel for fremtiden.

 

Frogn KrF
Sigbjørn Kvistad