For mye kultur i Frogn?

Sigbjørn Kvistad 21.04.2009

« Det er for mye kultur i Frogn,» var kommentaren til en jeg møtte.  Nei, det er det selvfølgelig ikke , var mitt svar. Det blir aldri for mye av kultur! Det er jo frivillighet og kultur som er en av lokalsamfunnets bærebjelker. Ja, men det skjer så mye samtidig at jeg ikke rekker å delta på alt det jeg ønsker. Ikke jeg heller, var mitt svar. Og det er ikke alt jeg ønsker å delta på heller. Vi mennesker er jo heldigvis ulike også på dette område. «

Det er et enormt privilegium å bo i en kommune som nesten har overflod av kulturtilbud. Noe for alle, om en er rimelig frisk nok til å kunne delta. Det er fristende å si at de som kjeder seg i Frogn med alle de tilbud som blir servert, de får bare kjede seg.

For Frogn KrF er støtte og tilrettelegging for frivilligheten et av våre høyest prioriterte politiske mål. Det har vært en udelt glede, og ikke minst til stor nytte for oss i Frogn KrF å ha lyttemøter med flere av kulturorganisasjonene. Det skal vi fortsette med.

Vi tror at kulturopplevelser er kontaktskapende og helsefremmende. Forebyggingseffekten og mestringsgleden er stor for mange. Og for de av oss som stort sett er brukere og mottakere, betyr det bare glede, og gode følelser. Enten utøveren har det som levebrød, eller er fritidsutøver.

Så er det noen i kommunen som holder de mange kulturelle tråder i sine hender. Som arrangerer,  annonserer og passer logistikken. Legger til rette for de ulike arrangementer og bidrar selv med sitt aller beste. I den sammenheng tenker vi på dem som jobber i kommunens kulturetat.

Ja, vil noen si, det er jo jobben deres. Og det er riktig. Men når en ser de samme menneskene i mange ulike roller, bl.a. som programledere, som billettører, som utøvere, som programutdelere, som brannvakter o.s.v. på ulike kulturarrangement, også på lørdager og søndager, så handler det om noe mere enn vanlig arbeidstid.

Frogns innbyggere og gjester har mye å glede seg over på « kulturfronten « i tiden fremover. Mange type utøvere og gledesspredere skal opptre for oss, og få fortjent honnør. La oss da gi litt av honnøren også til kommunens ansatte, som legger til rette.

Sigbjørn Kvistad

Frogn KrF