Ungdomstiden- en sårbar livsfase

IMG_4594

Andelen unge uføre nordmenn har aldri vært høyere skriver Aftenposten 29. april i år. Mens totalt antall uføre i eldre aldersgrupper har holdt seg stabilt over flere år fortsetter antall unge uføre å stige. På tre år er det blitt 4555 flere uføre under 35 år i Norge.

Professor Kjell Vaage ser blant annet økningen i sammenheng med drop-out i skolen, og konsekvensene av dette. Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt opplyser at psykiske lidelser er den dominerende diagnosen for de fleste uføre under 35 år.

Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes i vår kommune. Tvert imot. Undersøkelsen Ung i Frogn (2014) bekrefter at Frogn ungdommen sliter på ulike områder.

Frogns ungdommer står overfor et høyt forventningspress når det gjelder utseende og moteriktige klær. Rundt 30 % oppgir at de ofte er skuffet over seg selv.  Alt for mange oppgir at de gruer seg til å gå på skolen, og for mange oppgir at de blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysning ukentlig eller omtrent hver 14. dag.

Mange av Frogns ungdommer forteller at de føler seg ensomme og kjenner på håpløshet med tanke på fremtiden. Andre svarer at de er engstelige og/eller deprimerte. Sammenligner vi med resten av Follokommunene har Frogn en høyere andel barn og unge med psykiske plager.

Frogn KrF -og sikkert mange fler – opplever dette som ytterst bekymringsfullt.

Det må settes inn betydelige ressurser for å støtte og hjelpe ungdom i faresonen. Foreldre og foresatte må enda mer på banen. Tilbud om helsesøster, skolepsykolog og familieteam må utvides, og psykisk helse må etableres som tema i undervisningen. NAV må tilføres ressurser slik at de kan gi denne gruppen ungdommer topp-prioritet.

Å være tenåring er en sårbar og krevende periode i et menneskes liv. Lykkes vi i fellesskap å gi våre ungdommer en følelse av grunnleggende trygghet og egenverdi, vil dette kunne bidra til å forebygge utvikling av psykiske lidelser. Det er først og fremst avgjørende for hver enkelt ungdom. Samtidig vil det spare samfunnet for store utgifter.

Bente Bjerknes

Frogn KrF