Søndag til glede, fellesskap og nytte !

???????????????????????????

 

Et flertall i Frogn kommunestyre, bestående av Høyre, FrP,  tre fra Venstre og en fra Pensjonistpartiet, har vedtatt en høringsuttalelse til regjeringen om at det kan åpnes opp for søndagsåpne butikker i Norge. Frogn KrFs forslag om å opprettholde nåværende bestemmelser blei nedstemt.

Høyres gruppeleder Thora Bakka forsøkte seg på argumentasjonen om at det egentlig betyr ingenting hva de folkevalgte i Frogn mener. Underforstått at regjeringen gjør som den vil uansett. En uttalelse som i beste fall er respektløs over for kommunestyret, og i verste fall en nedvurdering av vårt demokratiske styresett.

Om det blir endelig vedtatt å fjerne en århundrelang tradisjon og praksis med søndag som annerledesdagen, vil en dermed presse tusenvis av arbeidstakere i handelsnæringen og i andre yrker, en far eller mor, bort fra en felles dag i uken med hvilepuls. Bortfall av familiefellesskap med fritidssysler, idrettsarrangement, turer, kirkegang o.s.v. Det handler faktisk om en endring av hele vår norske samfunnstruktur. Et verdispørsmål for de fleste.

I et av høringsforslagene heter det at folk selv må få bestemme når de vil ta ut hviledagen. Men det lar seg ikke gjøre i praksis. For det er liten nytte at mor/ far har fri på onsdag, når barnet denne dagen har skoledag. Enten har samfunnet en felles annerledesdag i uka, søndagen, der de fleste har fri, eller så har en det ikke.

En lokal åpning for søndagsåpne butikker, vil i PRAKSIS bety søndagsåpne butikker. Hvem vil våge å holde stengt på søndag når nabobutikken er åpen ?

Er det i praksis mulig for Drøbak City å holde stengt dersom senterne i Ski, Vinterbro og Vestby har søndagsåpent ? Vil for eksempel Dags Marked holde stengt om Europris Drøbak holder åpent ?

Det er bl.a. dette det handler om. Og om konsekvensen for hundretusener ansatte som i dag har fri på søndag, som nå vil bli fratatt mulighetene for å ha søndagen sammen med sin familie.

En sa til meg: Vil det neste være søndagsåpne grunnskoler ?

Frogn KrF

Sigbjørn Kvistad