Begeistring !

?

Med all respekt for alle de viktige saker i siste kommunestyremøte. Det var Frogn Næringsråd, og ikke minst de 8 flotte avgangselevene fra Frogn videregående skole som ” stjal showet ” med sin entusiasme og presentasjon av absolutt realistiske, nytenkende og realiserbare planer for å gjøre Drøbak by mere attraktiv og konkurransedyktig !

Dette, i tillegg til presentasjonen  fra Næringsrådets egne folk av en strukturert markedsplan, gjennomført med begrensede midler, samt informasjon fra representanter for næringsdrivende i Drøbak, skapte virkelig begeistring i kommunestyresalen. Og tro på at det kan komme noe virkelig bra ut av dette samarbeide og ideene som absolutt virker overkommelige.

Markedsundersøkelsene både lokalt, og i landet ellers viser absolutt et godt resultat, som igjen viser at en ikke må starte på et nullpunkt. Men ut i fra at perlen Drøbak, kunst og kulturbyen Drøbak, julebyen Drøbak, og navnet Drøbak er kjent for de aller fleste. Nå handler det om å utnytte det samlede potensiale, ved samarbeide og felles markedsføring av alle de kvaliteter vi som bor her ser og opplever til daglig, og som er ønskelig å utnytte både kommersielt for de som driver næringsvirksomhet, og alle oss andre som er ” vanlige ” innbyggere.

Noen av de tilstedeværende i møtet kommenterte, sikkert etter ulike erfaringer, at « dette har vi hørt før. Vi har deltatt på mange møter, bl.a. i kinoen der Drøbaks utvikling og muligheter har blitt drøftet. Men ingen ting har skjedd. « Det er sikkert mye i dette.

Men som metodikk og utviklingselement er tilbakeskuelse et dårlig virkemiddel. Det er fremtiden som gjelder for oss alle !

La oss nå heie på alle, på Næringsrådet, den enkelte næringsdrivende, elevene fra Frogn videregående skole og alle andre som nå bidrar, og vil bidra til en god utvikling og gode opplevelser for både oss som bor her, og for di som kommer hit som gjester. Dermed skapes et enda bedre grunnlag for fremtid utvikling av byen og kommunen vår. Opplevelsen i kommunestyret gir optimisme og tro på å lykkes.

Frogn KrF

Sigbjørn Kvistad