Tror de pårørende er skuffet

Artikkel av Pål Brikt Olsen, Amta.no

Minnelund

Flere alternativer foreligger, og Kristelig Folkeparti foreslo i 2014 at kommunestyret skulle låne flere millioner kroner for å realisere det hele før 9. april 2015. Det skjedde ikke.

I tirsdagens Amta uttalte tidligere politiker Erik Askautrud at det er skammelig at saken ikke er ordnet.

Bente Bjerknes nøyer seg med å si at hun tror det må ha vært skuffende for de etterlatte at ikke Frogn kommune rakk å få opp et nytt minnesmerke før 75-års markeringen for krigsutbruddet.
– Dagens minnesmerke mangler nemlig flere navn, sier Bjerknes som nok en gang vil ta saken opp politisk i forbindelse med tertialrapporten.
– Årets 9. april var en flott og verdig markering, men vi mener at det også bør etableres en ny varig markering, sier hun.