Frogn Kristelig Folkeparti

Drøm eller virkelighet?

Tilsynelatende er det bred enighet blant de politiske partiene i Frogn om å ta vare på Gamle Drøbak slik at byen ikke mister sitt særpreg og sjarme. Samtidig var det behov for å se...

Bilitt barnehage, et klart valg.

For Frogn KrF er valget klart. Mens rehabilitering av Bilitt pågår ønsker vi en midlertidig Bilitt barnehage på enten Folkvang eller på Bilitt og vi ber rådmannen legge til rette for dette. KrF vil...